Blogga på vår gästsida!

Vill du bidra med dina erfarenheter som stöd åt andra?

Från besökare på sajten får vi ständiga kommentarer om hur mycket det kan betyda att få dela andras historia. Vi vill utöka den möjligheten och lämna öppet för gästbloggare att delta.

 

Att känna att man inte är ensam och att få ta del av någon annans berättelse kan innebära en viktig chans att få se sin situation från andra perspektiv och inge hopp.

Välkommen att berätta din historia, kortare eller längre inlägg, enstaka eller återkommande.

 

Om du vill gästblogga skickar du bara ett mail via länken till vänster info@augustifilm.se

Vi förbehåller oss rätten att förkorta eller redigera materialet vid behov.


Blogga på vår gästsida!

Vill du bidra med dina erfarenheter som stöd åt andra?

Från besökare på sajten får vi ständiga kommentarer om hur mycket det kan betyda att få dela andras historia. Vi vill utöka den möjligheten och lämna öppet för gästbloggare att delta.

 

Att känna att man inte är ensam och att få ta del av någon annans berättelse kan innebära en viktig chans att få se sin situation från andra perspektiv och inge hopp.

Välkommen att berätta din historia, kortare eller längre inlägg, enstaka eller återkommande.

 

Om du vill gästblogga skickar du bara ett mail via länken till vänster info@augustifilm.se

Vi förbehåller oss rätten att förkorta eller redigera materialet vid behov.


RSS 2.0